Studijní obor TM - Telekomunikační a multimediální systémy

Telekomunikační a multimediální systémy

V článku je představen magisterský studijní obor Telekomunikační a multimediální systémy, jsou zde popsány klíčové oblasti specializace oboru a možnosti jeho studia. Článek je určen pro případné zájemce o studium oboru TM, kteří doposud nejsou rozhodnuti v jakém magisterském studijním oboru FEL ZČU dále pokračovat.

Charakteristika oboru Telekomunikační a multimediální systémy

Základní charakteristika oboru TM, proč ho začít studovat?

Studium magisterského oboru TM - Telekomunikační a multimediální systémy navazuje na bakalářský obor EAT - Elektronika a telekomunikace s cílem poskytnout dostatečné znalosti a dovednosti zajišťující úspěšný start odborného působení v soukromých společnostech nebo výzkumných centrech. Studenti jsou vedeni k využívání moderních návrhových CAD systémů, metod číslicového zpracování signálů, současné měřící techniky a měřících systémů a je rozvíjena jejich schopnost řešit reálné projekty (semestrální, grantové, diplomové) v několika klíčových oblastech, kterým je možné se pod individuálním vedením věnovat. Jedná se zejména o oblasti radiokomunikační techniky, anténní a mikrovlnné techniky, televizní a obrazové techniky, nízkofrekvenční techniky a elektroniky, zvukové techniky a telekomunikační techniky. Absolvent oboru také získává znalosti z obecné elektroniky a programování, které jsou využitelné v případě zaměstnání v elektrotechnickém průmyslu mimo výše uvedené specializované oblasti, např. při vývojových pracích v případě běžných elektronických zařízení a přístrojů. Laboratorní zázemí a měřící technika je pro všechny oblasti neustále kontinuálně modernizována, díky čemuž jsou studenti oboru TM v neustálém kontaktu se současnou moderní měřící technikou a dalším přístrojovým vybavením pokrývajícím velmi širokou oblast měření a testů sdělovacích systémů a elektroniky. Zaměření odborných předmětů v oboru je cíleno do oblastí:

  • Radiokomunikační technika
  • Televizní a obrazová technika
  • Nízkofrekvenční elektronika a nízkofrekvenční měřící technika
  • Profesionální a komerční zvuková technika, akustika a elektroakustika
  • Anténní a mikrovlnná technika
  • Telekomunikační technika a informační technologie
  • Měřící technika, číslicové zpracování signálů a elektronika

Požadavky kladené na uchazeče o studium oboru TM

Požadavky kladené na uchazeče o studium oboru TM je možné velmi stručně shrnout do následujících bodů:

  • úspěšný absolvent bakalářského studijního oboru FEL, který si jasně uvědomuje, že po ukončení navazujícího studia a s dosaženým titulem inženýr chce úspěšně získat zajímavé zaměstnání
  • zájem o specializaci v oblasti sdělovacích zařízení, informačních technologií a elektroniky
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (tm_obor_v4.pdf)tm_obor_v4.pdf[Prezentace oboru TM]6829 Kb01/06/15 20:51